Nødhjelp og matprogrammer: - Matdonasjoner og gjenoppbygging etter naturkatastrofer

I Filippinene har Barnas Forening hjulpet til etter det store jordskjelvet og den rekordkraftige tyfonen I 2013. I tillegg til nødhjelp har vi matprogrammer og også fått et stort antall barnearbeidere inn i skolen. De utsatte barna vi har hjulpet forblir ellers tiggere, gateselgere, bilvaskere eller hjelper til med foreldrenes jobb.

Året 2013 ble ekstra utfordrende for utsatte barn i Filippinene. Et av de historisk kraftigst målte jordskjelv forårsaket store ødeleggelser og tok mange liv. I tillegg ble verdens kraftigste tyfon nønsinne målt i Filippinene i November 2013. Enorme antall familier og barn ble evakuert fra en rekke områder I det sentrale Filippinene og kanskje så mange som flere millioner hus ble ødelagt – først og fremst ved at takene ble revet vekk.

I Filippinenes nest største metropol Cebu brøt det i starten av 2014 ut en brann I et av byens fattigkvarterer som spredte seg saerdeles fort grunnet bygningenes lettantennelige materialer og over 500 hus brant ned og satt samtlige familier husløse på gata. Det lave inntektsnivået I Filippinene gjør det til en håpløs oppgave for de fleste å kjøpe nye bølgeblikk og reparere takene sine med og forsikring har de ikke råd til. Når en fattig familie mister sitt husvaere mister de ofte også sine inntekter midlertidig nø som gjør situasjonen umulig for de fleste.

Barnas Forening har hjulpet mange av de mest utsatte barnefamiliene med nødhjelp til mat i etterkant av katastrofene og også med reparasjoner og gjenoppbygging av deres boliger. Barnas Forening håper dere som givere forstår hvor viktig støtten dere har bidratt med er for mottakerne. Vi hjelper de aller mest utsatte barna og barnefamiliene I svaert vanskelige situasjoner og dere er helt uvurderlige i vårt arbeid!

Utsatte barn i Filippinene: -Skole, mat og tak over hodet...

Et av våre første prosjekter I Filippinene var å hjelpe et stort antall barnearbeidere inn i skolen. Felles for alle barna vi hjalp var at de ikke hadde skolegang fordi deres foreldre ikke har råd til det. Nøn ender opp som tiggere i gatene, som selgere av aviser, brukskunst eller annet i gatene, som bilvaskere, de vasker klær for foreldrene eller rett og slett hjelper deres foreldre med hva enn de driver med.

I alle disse tilfellene velger Barnas Forening å definere dem som barnearbeidere eller «ikke I skole og arbeidende» barn. Barnas Forening har tatt over hundre Filippinske barnearbeidere ut av sitt

daglig virke og inn i offentlig skolegang. Disse barna arbeider ikke lenger, men går nå i vanlig skole.

Alle barna får mat når de er på skolen slik at de har krefter til å følge med og lære. Alle barna får medisink hjelp og tannpleie, slik at de ikke får konsentrasjonsproblemer pga tannpine og andre sykdommer som er svært vanlig.

Det er et stort behov for å hjelpe arbeidende barn i skolepliktig alder. Vår lokale partnerorganisasjon I Filippinene samarbeider direkte med de lokale myndigheter som også har bidratt med profesjonelle sosialarbeidere til prosjektet. Barna er innskrevet i de offentlige skolene i distriktene Careta, Alaska Mambaling, Ceasar Cabahug og Mabolo i Cebu:

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no